Stránka se načítá, vyčkejte prosím ...
Základní školy

Dotace

Je obecně známo, že míra využití dotačních prostředků je nízká, protože podání žádosti vyžaduje spoustu práce a času. Naše služby Crocogarden/Berukroužky jsme nově obohatili také o poradenství a služby v oblasti získávání, administraci a využívání evropských dotací, abychom Vám pomohli v rozvoji vašich pedagogů a především ke zlepšení kvality předškolního a školního vzdělávání dětí. Pro ZŠ, kterým již byla žádost o dotaci schválena, máme připravenou nabídku aktivit přesně dle náležitostí a pravidel dotačních šablon, například Projektové dny.

Co jsou to Šablony II

Šablony II jsou dotační výzvy financované z Evropského sociálnu fondu, konkrétně:

Komu jsou dotace určené
Dotace z Šablony II jsou určené pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠK, SVČ jak nezřizované organizačními složkami státu, tak ty zřizované MŠMT, a které jsou zároveň zapsané ve školském rejstříku a ve školním roce, ve kterém podávají žádost o podporu, mají min. 1 dítě/žáka.
Do kdy mohu podávat žádost a realizovat projekty z dotace
Žádost o dotaci je možné podat do 28. 6. 2019 do 14:00
Projekty financované z dotační podpory pak může subjekt realizovat až do 31. 8. 2021.
Jaká je možná výše dotace
Výše dotace pro MŠ i ZŠ, o kterou lze požádat, je stanovena minimální hranicí 100.000 Kč a maximální 300.000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na dítě/žáka. Znamená to například, že  mateřská školka čítající 20 dětí může žádat o finanční podporu až do 350.000 Kč. Projekty financované z dotační podpory pak může subjekt realizovat až do 31. 8. 2021.
Výhody dotační výzvy Šablony II
 • Projekt žadatel skládá z předem definovaných šablon  (šablona=aktivita)
 • Není sestavován rozpočet
 • Není vyžadován samostatný projektový účet
 • Není předkládáno a kontrolováno účetnictví
 • Finanční prostředky lze využívat napříč šablonami
 • Způsob využití finančních prostředků a rozložení nákladů pro realizaci aktivit je čistě v kompetenci ředitele školy
 • Žádost o podporu i zprávy o realizaci se předkládají ve zjednodušené formě
 • Finanční prostředky jsou poskytováni ex-ante, neboli platbou předem
 • Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %
Jaké aktivity jsou dotací podporovány
 • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby

 

Úplný výčet a přehled jednotlivých šablon lze nastudovat zde.
Pro více informací
nás prosím kdykoliv kontaktujte!
+420 775 600 308info@berukrouzky.cz
Proč právě my?
Berukroužky jsou tu pro děti, rodiče, školy a školky. Již 7 let pořádáme skvělé kroužky, příměstské tábory, narozeninové oslavy a workshopy. Pomáháme školkám a školám s jejich provozem a aktivitami. A především plníme náš hlavní cíl
- přinášíme úsměv dětem.
Zavolejte nebo napište...
+420 775 600 308
Dostávejte náš newsletter a buďte v obraze!
REGISTROVAT
Nebo nám zanechte zprávu
ODESLAT